Termeni și condiții

Termeni și condiții

 1. Date despre compania care deţine site-ul şi operează magazinul

Magazinul online găzduit de site-ul web www.grataremetalicemeiser.ro (denumit în continuare Site-ul) este deținut de societatea MEISER ROMANIA SRL, cu sediul social în Oradea, str. Anghel I Saligny nr. 24, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05//728/1998 , cod de înregistrare fiscală RO10806097 , reprezentată prin administrator Gal Alexandru, denumită în continuare Compania.

Magazinul online este operat în conformitate cu prezentul regulament, care cuprinde detaliat termenii şi condiţiile de operare care se completează cu reglementările legale aplicabile.

Prezentul Regulament este pus la dispozitie gratuit.

II. Definiţii.

Vizitator: orice persona fizică cu vârsta de peste 18 ani sau persoană juridică care navighează site-ul online al magazinului, indiferent că îşi creează sau nu un cont şi nu este considerată Client în sensul prezentului regulament.

Client: persoană fizică cu vârstă peste 18 ani, sau după caz, persoană juridică care efectuează o Comandă, devenind astfel parte a contractului de vânzare-cumpărare încheiat în formă electronica care are ca obiect produse achiziționate de pe site-ul online al magazinului.

Utilizator: cuprinde atât persoanele care au calitatea de vizitator cât şi pe cea de client.

Contul: Daca utilizatorul dorește, poate să se înregistreze pe site-ul Companiei folosind un cont, care va conține datele cu caracter personal ale Utilizatorilor: nume, prenume, adresă validă de e-mail, nr. de telefon, parola cont. La crearea Contului, Utilizatorul îşi exprimă Consimțământul în vederea prelucrării datelor sale cu caracter personal, în conformitate cu termenii şi condițiile din prezentului document și în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă pe site aici (site www.grataremetalicemeiser.ro ).

Formularul de comandă: reprezintă un document electronic care cuprinde câmpuri obligatorii şi/sau facultative care urmează a fi completate de către Utilizator în vederea plasării comenzii online. Datele cu caracter personal indicate în formularul de comandă pot coincide cu cele indicate în Cont, cu posibilitatea clientului de a opta pentru o adresă de livrare distinctă față de adresa de la domiciliu ori reședință.

Comanda: reprezintă intenția fermă şi irevocabilă a Clientului de a cumpăra produsele selectate.

Contract/ Contractul de Vânzare – Cumpărare în format electronic: reprezintă contractul încheiat la distanță între Companie şi Client, având ca obiect produsele selectate în Comandă şi confirmate ulterior în orice modalitate de către Companie pentru disponibilitatea produselor şi pentru preţul aplicabil acestora indicat pe Site, care va fi plătit de către Client conform specificațiilor din Termeni şi Condiții.

Datele Clientului: înseamnă orice date cu caracter personal, precum, nume, prenume, adresă, telefon, adresă de e-mail etc. pe care Compania le prelucrează în momentul înregistrării contului de client și al completării formularului de comandă în vederea achiziționării. Aceste date vor fi folosite pentru emiterea documentelor fiscale, respectiv, dacă clientul își va da acordul, pentru transmiterea unui newsletter despre produsele Companiei, promoții etc. Aceste date vor fi stocate de către Companie în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă pe site și Regulament Intern al Companiei privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Consimțământul: reprezintă manifestarea de voință a Utilizatorului, exprimată în mod voluntar, în sensul acceptării tuturor termenilor și condițiilor prezentului document, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea datelor sale. Pentru manifestarea acestui consimțământ, Utilizatorul e suficient să bifeze fereastra Accept Termeni și Condiții pentru a arăta că a înțeles Termenii și Condițiile utilizării Site-ului, respectiv conținutul contractului de vânzare – cumpărare și că își însușește aceste informații și prevederi, respectiv Accept Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pentru a arăta că este de acord cu preluarea și utilizarea datelor sale cu caracter personal în condițiile Politicii de Confidențialitate existentă pe acest Site.

Newsletter (Buletin Informativ): reprezintă un mijloc de informare, transmis periodic de Companie prin mijloace electronice (e- mail, sms etc), cu privire la Produsele și/sau promoțiile Companiei dintr-o anumită perioadă Utilizatorului, în măsura în care Utilizatorul optează pentru acest serviciu în mod expres, fără a conține vreun angajament al Companiei față de acesta.

III. Prevederi generale

 1. Prezentul regulament definește detaliat termenii și condițiile în care Clientul poate achiziționa produse prin intermediul Site-ului. Compania își rezervă dreptul de a modifica și actualiza unilateral termenii și condițiile prezentului regulament, chiar şi în lipsa unui acord ori a unei notificări prealabile a
  1. Navigarea pe acest Site şi utilizarea serviciilor magazinului online implică Consimțământul dat din partea Utilizatorului. Consimțământul se consideră exprimat în momentul în care Utilizatorul bifează fereastra Accept Termenii și Condițiile. Prin exprimarea Consimțământului, Utilizatorul declară că a citit în întregime prezentul document, că a înțeles pe deplin şi este de acord cu semnificația și conținutul termenilor şi condițiilor prezentului
 2. Accesând pagina termeni și condiții puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor
  1. Secțiunea de contact va cuprinde datele de contact ale reprezentantului Companiei cu care Utilizatorul va putea lua contact în măsura în care are orice nelămurire, solicitare, întrebare în legătura cu termenii şi condițiile prezentului

IV. Noţiuni generale referitoare la produse, imagini şi promoții

 1. Informațiile, respectiv imaginile/pozele produselor au caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi de imaginile de pe Site din punctul de vedere al culorii sau nuanț
 • Promoțiile/ofertele prezentate pe Site sunt valabile în limita stocului Promoțiile sunt valabile pe perioade limitate de timp, de regulă menționate. În cazul in care nu se menționează o perioada de timp, acestea sunt valabile in limitele stocurilor disponibile.
 • Prezența produselor pe Site NU garantează existenta lor în stoc. Consultanții noștri vor confirma disponibilitatea pentru fiecare produs în
 • Compania își rezervă dreptul sa completeze si sa modifice orice informație de pe
  1. În măsura în care va exista această opțiune, Utilizatorii pot alege să se aboneze la Newsletter-ul oferit de Compania noastră. Datele preluate de la Utilizator în scopul expedierii acestui buletin informativ vor fi folosite de Companie doar în limitele Politicii de Confidențialitate accesibilă pe acest
  2. Renunțarea la primirea buletinului informativ de către Utilizator se poate face în orice moment:
 • Folosind legătura special destinată din cadrul oricărui buletin informativ
 • Prin modificarea acceptului sau de a primi buletinul si folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea
 • Prin contactarea Companiei, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă parte sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

7.Renunțarea la primirea buletinului informativ nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document. Compania noastră își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora va trimite buletinul informativ cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi buletinul informativ, fără nici un angajament ulterior sau a vreunei notificări prealabile a acestuia. Compania noastră nu va include în buletinele sale informative transmise Utilizatorului, nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care sa facă referire la vreun terț care nu este partener al MEISER ROMANIA SRL, la momentul expedierii buletinului.

V. Conținut. Proprietate intelectuală

 1. Tot conținutul, incluzând dar nelimitându-se la imagini statice, imagini dinamice, imagini grafice, conținut text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site sunt proprietatea intelectuală exclusivă a Companiei sau a
 2. Utilizatorului îi este interzisă copierea, distribuirea, publicarea, reproducerea, alterarea, ori utilizarea conținutului Site-ului fără existența unui acord prealabil acordat în scris de către Companie. În caz de încălcare a acestei obligații, Utilizatorul răspunde, în mod direct, față de Companie pentru orice preludiu rezultat ca urmare a încălcării prezentelor prevederi. Pentru orice reclamații referitoare la drepturile de autor și folosirea incorectă a informațiilor vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de pe
 3. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile de mai
 4. Orice încălcarea a dreptului de autor poate fi sesizata la adresa de email existentă pe acest

VI. Momentul încheierii contractul de vânzare. Transferul proprietății şi a riscurilor contractului.

 1. Contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat în momentul confirmării comenzii. După efectuarea comenzii în magazinul virtual, clientul primește un e-mail automat la adresa de mail indicată în comandă care confirmă numai înregistrarea comenzii și trimiterea ei, mai departe, către noi. În baza acestor date, în timpul orelor de program, colegii noștri vor lua legătura cu clientul, prin intermediul posibilităților de contact indicate de client, în cazul în care sunt necesare clarificări la comandă.
 2. În urma clarificării tuturor elementelor necesare livrării, clientul va primi o confirmare a comenzii în scris prin email sau
 3. Cumpărătorul ia la cunoștință că, după efectuarea comenzii de pe portal, și după confirmarea comenzii în scris pe mail/sms de către un angajat al nostru, intervine un contract de vânzare – cumpărare, respectiv de livrare încheiat pentru produsul comandat. În măsura în care, momentan produsul respectiv nu se găsește în stoc, vom indica prin telefon o dată la care așteptăm sosirea produsului in cauza. Clientul va confirma acceptul acestei date printr-un răspuns trimis prin e-mail, iar in cazul în care data respectiva nu-i este convenabilă, va semnala acest lucru în scris și va avea posibilitatea să renunțe la produsul comandat.
 4. Transferul dreptului de proprietate asupra produselor achiziționate şi riscul contractual se transmite Clientului de la momentul livrării produselor către Client, sub condiția plății integrale a produselor comandate şi a taxelor de livrare.

VII. Politica de vânzare online a Companiei.

 1. MEISER ROMANIA SRL poate publica pe Site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumita perioadă și în limita stocului
 2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului online sunt destinate exclusiv uzului personal al
 3. MEISER ROMANIA SRL poate limita capacitatea de achizitoare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienț

VIII. Plasarea comenzilor

 1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe Site. Compania va afișa în dreptul fiecărui produs mențiunea dacă se află în stoc sau dacă poate fi adus doar pe comandă.
 • Prin completarea formularului de comandă și finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizare de acesta, necesare

procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

 1. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca MEISER ROMANIA SRL poate să îl contacteze, în următoarele scopur/situații:

Validarea disponibilității produselor și a cantităților achiziționate de Client;

Validarea contravalorii comenzii efectuate și, incluzând în funcție de situație, alte servicii cu valoare adăugată (ex. transport etc.);

Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor.

 • MEISER ROMANIA SRL poate denunța automat comanda efectuată de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte;

activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură Companiei;

când imediat după plasarea comenzii a realizat că produsul comandat nu se regăsește în stoc și nici nu există vreo posibilitate de a reface stocul cu acest tip de produs;

 1. Clientul poate renunță la o comandă efectuată atunci când este contactat de către Companie conform punctului 3 din acest capitol .
 2. Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul confirmării, prin e-mail sau sms, de către Companie a acceptării comenzii transmise de O comandă confirmată devine Contract la Distanță, cf. O.U.G. 34/2014.

IX. Plata

 1. MEISER ROMANIA SRL va pune la dispoziție următoarele modalități de plată, valabile numai pentru plata integrală:

Plata prin transfer bancar (prin ordin de plată)

 • Plata prin Ordin de plată se face doar în baza facturii proforma emise de MEISER ROMANIA SRL, în urma confirmării telefonice sau prin email a comenzii cu un consultant de vânzări (în toate situațiile, Factura proforma va fi trimisă pe e-mail Clientului).

2.2. In cazul plății prin transfer bancar, livrarea mărfii se face după confirmarea plății.

 • Întrucât unele Produse de pe Site pot fi afișate din eroare sau cu un preț ce poate fi considerat în mod evident derizoriu, Compania are dreptul să anuleze eventuale comenzi lansate cu privire la acele produse, obligându-se să restituie Clientului, după caz, orice sume plătite până la acel moment, cu consecința restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea Comenzilor
 1. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și NU INCLUD TVA. MEISER ROMANIA SRL își rezervă dreptul de a modifica prețul produselor / serviciilor fără o înștiințare prealabilă.
 2. Tarifele afișate pe Site tăiate de o linie semnifică prețul de lista, iar prețul netăiat este prețul pe care trebuie să îl plătească Clientul pentru achiziționarea produsului/serviciului, în cazul în care sunt produse în promoț Astfel, se evidențiază promoția pe fiecare produs, prezentând prețul inițial (tăiat), respectiv prețul de promoție (de plată).
 3. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de Client în formularul de comandă. MEISER ROMNAIA SRL nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură.
 4. După confirmarea comenzii, Compania va comunica clientului prin e-mai următoarele documente: factura fiscală, certificat de garanție al
 5. În cazul plaților online, Compania nu este / nu poate fi făcută responsabila pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai
 6. În cazul în care CLIENTUL întârzie din vina sa plata produsului, termenul de livrare asumat de MEISER ROMANIA SRL se decalează cu numărul de zile până la efectuarea plăț

1. Livrarea produselor. Transport

 1. Produsele vândute de Compania noastră vor fi trimise Clientului printr-o firmă de transport/curierat, conform 3.
 2. Livrările se vor efectua în medie în 7 zile de la plasarea comenzii (pentru produsele aflate pe stoc) și 15-60 zile pentru produsele care nu se afla în stoc și sunt aduse special pentru Clientul care a făcut comanda, fără a depăși termenul de 90 de zile. În cazul în care produsul nu poate fi livrat, MEISER ROMANIA SRL, se obligă să informeze Clientul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plată vor fi rambursate de către Companie în termen de maximum 14

2.În cazul in care produsul ales de client nu este disponibil în stoc, termenul de livrare va fi comunicat telefonic de către un reprezentant al firmei noastre. Pentru produsele care se livrează pe bază de comandă se poate solicita un avans de cel puțin 20% din valoarea produsului în cazul în care acestea nu sunt disponibile în stoc.

Vânzătorul va considera comanda confirmata în momentul în care clientul va face plata conform facturii de avans primită.

 1. Livrarea în țară se efectuează pentru orice comanda indiferent de greutate sau localitate! Cost Livrare

În cazul în care ambalajul sau produsul sunt vizibil deteriorate la primire și daunele au avut loc înainte de primirea mărfii, Furnizorul de servicii va furniza returnarea sau înlocuirea produsului gratuit. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru daunele detectate după primire!

 1. Compania se va asigura de ambalarea corespunzătoare a produselor înainte de a le preda curierului, respectiv
 2. Serviciul de livrare presupune transportul produselor până în fața blocului/casei. Manipularea acestora în locuința (apartament sau casă) revine în sarcina Clientului. Livrarea produselor se face sub forma de colete (acestea conțin produsul efectiv, accesoriile necesare asamblării).
 3. Serviciul de livrare este disponibil numai pe teritoriul României.

XI. Garanții

 1. Fiecare produs comercializat de MEISER ROMANIA SRL beneficiază de garanție conform legislației în
 2. Fiecare produs livrat către CLIENT va fi însoțit de Certificatele de Garanț

2.1.    Reclamațiile trebuie depuse în maxim 5 zile de la descoperirea defectului.

 • Notificarea reclamației trebuie să conțină cel puțin:
  1. a) Datele consumatorului (nume, prenume, date de contact),
  2. b) numele produsului la care se referă reclamația,
  3. c) dovada achiziției (factură),
  4. d) descrierea detaliată a defectului cu documentația fotografică justificativă,
 • În cazul în care există deficiențe în notificarea reclamației, Garantul va solicita Consumatorului să le suplimenteze în termenul stabilit de acesta, nu mai puțin de 7 zile. Într-o astfel de situație, timpul pentru examinarea plângerii garantatului se prelungește, respectiv, până la așteptarea completării.
 • Garantul examinează reclamația în termen de 14 zile calendaristice de la primirea acesteia și trimite răspunsul consumatorului la adresa sa cu informații despre:
 • acceptarea reclamației și a modului de soluționare a acesteia sau
  1. b) refuzul plângerii cu motivele 3.11.Drepturile Clientului în garanție:
 1. a) repararea produsului sau
 2. b) înlocuirea Produsului defect cu un produs nou fără defecte sau
 3. c) rambursarea unei părți din (reducere) sau a întregului preț plătit de
  • Garantul își rezervă dreptul de a alege care este calea cea mai bună pentru a elimina defectele dintre opțiunile specificate mai sus.
  • Dacă este imposibil să fie înlocuit produsul, Clientul are dreptul la rambursarea prețului plătit.
  • Garantul nu suportă costurile pentru demontare și reinstalare a
  • Condiția de primire a unui noi produs sau de restituire a prețului este returnarea prealabilă către Garant produsului cu defect, cu acoperirea costului returnării de către Garant. Produsul returnat trebuie să fie securizat corespunzător.
 • Defectele vor fi înlăturate, atunci când este posibil, în mod gratuit, în termen de 14 zile lucrătoare de la data confirmării primirii produsului defect de către Garant. Dacă este necesar să importe piese de schimb, Garantul își rezervă dreptul de a prelungi timpul menționat mai sus cu notificarea prealabilă a
 • Toate costurile reclamațiilor nejustificate vor fi suportate de consumator în temeiul prezentei garanț
 • Dacă reclamația este acceptată și produsul înlocuit, perioada de garanție începe din nou să curgă. Dacă Garantul înlocuiește o parte a Produsului, perioada de garanție începe din nou numai pentru această parte înlocuită a
 • Perioada de garanție se prelungește cu perioada pentru care, ca urmare a defectului Produsului sub garanție, Clientul nu l-a putut

1.  4. Garanția vânzătorului MEISER ROMANIA SRL

 • Termenul de garanție pentru conformitate oferit de Compania noastră, în calitate de vânzător, este de 2 ani pentru toate produsele comercializate. Acesta începe să curgă de la data la care produsul este înmânat cumpărătorului.
 • Consumatorul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de doua luni de la data la care a constatat-o, printr-o maniera scrisa. Consumatorul va oferi in scris o explicatie succinta a situatiei si va oferi vanzatorului o descriere a defectului sesizat la produs la acel
 • In cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului sa i se aduca produsul la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire, sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acest produs, in conditiile art. 13 si 14 din Legea nr. 449/2003.
 • In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului, in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata. Caracterul imposibil sau disproportionat al unei masuri se stabileste conform definitiilor legale, valabile la data emiterii prezentului
 • Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in termen de 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului si a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.
 • Toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile postale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate si ambalare sunt in sarcina
 • Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului in termenul maxim de 15 zile prevazut de lege, fara costuri pentru consumator. Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora. Stabilirea neconformitatii si a gradului de gravitate a acesteia se face conform prevederilor standardelor nationale SR ISO 3951/1998 si ale altor acte normative referitoare la neconformitati.
 • Pana la proba contrara, orice lipsa de conformitate (defect) aparut in termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezuma ca a existat la data livarii, cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de
 • Produsele de folosinta indelungata defecte in termenul de garantie legala de conformitate, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata cumulata de nefuctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie legala de conformitate depaseste 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv. In cazul repararii produsului, in acesta vor fi montate numai piese
 • In conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului si Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, declaram ca produsul livrat corespunde documentatiei de executie a producatorului si/sau declaratiei de conformitate a produsului si suntem raspunzatori pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul livrarii
 • Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea in materialele furnizate de

4.12. Conditii de acordare a garantiei

 • Produsele aflate în garanţie vor fi livrate printr-unul din Curierii agreați de Compania noastră la sediul societății MEISER ROMANIA SRL. Dacă consumatorul alege sa transporte produsul aflat in garantie cu un alt curier decat cei agreati de Compania noastra, acesta se va asigura ca produselor vor fi restituite cu optiunea de asigurare suplimentara și a verificării la livrare si va suporta riscul deteriorarii suplimentare a produsului in cazul unui transport
 • Garantia se acorda la prezentarea produsului impreuna cu certificatul de garantie si cu factura fiscala care atesta achizitionarea
 • In cazul inlocuirii unui echipamant sau unei piese, piesa noua devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defecta trece in proprietatea Vanzatorul are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.
 • Timpul de nefuctionare din cauza lipsei de conformitate aparute in cadrul termenului de garantie prelungeste termenul de garantie si curge, dupa caz, din momentul la care a fost adusa la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentarii produsului la vanzator, si pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala si, respectiv, al notificarii in scris in vederea ridicarii produsului sau predarii efective a produsului catre client. In acest sens se va face mentiune in certificatul de garantie.
 • Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie care curge de la data inlocuirii produsului. Termenul de garantie curge de la data intrarii bunului respectiv in posesia

4.12.4. Garantia isi pierde valabilitatea daca:

Nu au fost respectate instructiunile de depozitare, instalare, exploatare si/sau conditiile mentionate impreuna cu certificatul de garantie. Vanzatorul nu isi asuma nici o obligatie in cazul in care clientul pierde manualul de instructiuni.

Asupra produselor au intervenit alte persoane, in afara societatilor autorizate de vanzator, sau au fost deterioarate sigiliile sau a etichetele de garantie.

Produsul sau accesoriile au fost deteriorate intentionat sau prin neglijenta, au fost modificate sau utilizate in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate.

Produsul sau accesoriile s-au deteriorat din cauza instalarii in spatii cu umiditate ridicata / mediu coroziv, din cauza transportului, manipularii, depozitarii, utilizarii incorecte, sau daca se constata urme de lichid pe componentele electrice ale acestora.

Produsul sau accesoriile prezinta defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., montarea incorecta ,supunerea la variații mari de temperatura și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții nepotrivite de praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc, intervenția neautorizată mecanică sau plastică asupra

XII. Returnarea produselor. Perioada de retragere legală

 1. Clientul poate returna produsele achiziționate prin comanda, în următoarele situații:
  • Coletele prezintă deteriorări severe
  • Produsele au fost livrate greșit
 2. Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, fără penalități și fără invocarea unui motiv, aplicându-se normele cuprinse în O.U.G. 34/2014.

În situația în care Clientul se retrage pentru că produsul nu este conform celui comandat sau prezintă anumite defecte, Clientul trebuie să cuprindă în declarația sa de retragere și o descriere succintă și clară a situației și a stării în care se află produsul primit.

Clientul se consideră că şi-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către cumpărător înaintea expirării perioadei respective.

 1. Clientul este obligat să trimită Companiei intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă, (e-mail/fax/etc.) în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor.
 2. Clientului care a notificat Compania despre intenția de a returna produsele îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate în maxim 14 zile calendaristice de la data expedierii notificării, în caz contrar MEISER ROMANIA SRL considerând cererea nefondată/invalidă.
 3. Compania se obligă să ramburseze toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea cumpărătorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 calendaristice zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Clientului. Clientul, prin prezenta, acceptă și este de acord ca plata rambursului să se facă în contul bancar indicat de Client în formularul de retur sau sau în datele de facturare ale
 4. Dacă Clientul își va exprima dorința în acest sens, produsul va putea fi înlocuit cu unul identic. În cazul înlocuirii produsului cu unul identic, înlocuirea se va face în condițiile și limitele unei comenzi
 5. În toate cazurile, cheltuielile privind transportul de returnare/re-expediere vor fi suportate de către
 6. Produsele trebuie returnate în starea de produs nou și însoțite de toate accesoriile, documentele originale (factură fiscală, manual de utilizare, certificat de garanție etc.), bine ambalate şi protejate la transport. Pentru că produsele comercializate de Compania noastră sunt fragile, Clientul va returna produsul doar printr-un curier dintre cei agreați de Companie, cu asigurare si cu posibilitatea de a bifa opțiunea verificării coletului la livrare. În caz contrar, Clientul își asumă orice deteriorare ar surveni produsului în urma transportului de
 7. ATENȚIE:

În cazul în care produsele a căror returnare se solicită, prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, lovituri, componente sau accesorii lipsă, certificate de garanție (sau factura) lipsa, sau nu sunt returnate în aceeași stare în care au fost livrate către client, Compania are dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă din valoarea produsului, suma ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse produsului de către reprezentanții noștri.

XIII. Reclamatii

 1. Legislația prevede un termen de 15 zile calendaristice pentru rezolvarea unei reclamaț Însă, pentru că produsele comercializate de MEISER ROMANIA SRL sunt fabricate în afara țării, cumpărătorul va fi înștiințat și totodată acceptă prin prezenta ca termenul de rezolvare a reclamației va fi comunicat în scris la primirea reclamației de către Vânzător/Furnizor.
 2. Orice problemă aveți legat de o comandă, vă rugăm să luați legătura telefonic sau prin e-mail cu consultanții Companiei noastre, iar noi vom încerca să o soluționăm în cel mai scurt timp posibil și cât mai convenabil pentru

XIV. Excluderea răspunderii.

 1. Răspunderea Companiei se angajează doar în eventualitatea încălcării cu intenție sau din neglijență gravă a Termenilor și Condițiilor prezentului regulament. În toate cazurile, răspunderea față de Client pentru orice pierdere ori pagubă care se produce în legătură cu o comandă este limitată la prețul total al respectivei
 • În măsura în care din pricina unei erori, prețul unui produs a fost introdus în mod greșit pe site-ul magazinului, Compania nu se obligă să furnizeze produsele selectate la un preţ greşit. În acest caz, Companiei îi revine obligația de a informa Clientul de îndată şi

în toate cazurile anterior trimiterii e-mailului şi/sau SMS de confirmare.

 • Compania nu răspunde pentru eventuale pretenții care ar putea decurge ca urmare a informațiilor eronate, inexacte sau incomplete, nereale furnizate de
 1. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor disponibile pe site-ul care găzduiește magazinul online (incluzând, dar fără a se limita la, imagini, prezentări) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Compania, acestea fiind utilizate exclusiv în scop informativ şi cu titlu de prezentare.

XV. Protectia datelor cu caracter personal

 1. Prin înregistrarea în cont, Utilizatorul înțelege să pună la dispoziția Operatorului magazinului datele sale personale necesare în vederea realizării și finalizării cu succes a procesului de achiziționare a produselor din magazin. Datele personale vor fi utilizate pentru a identifica Utilizatorul, pentru a oferi acces la diferitele produse şi servicii
 2. Utilizatorul garantează că datele personale furnizate sunt adevărate şi exacte şi este de acord să raporteze în timp util orice schimbare, modificare, actualizare a datelor cu caracter
 3. Compania se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor furnizate de Utilizator şi se obligă să nu divulge, furnizeze, comunice aceste informații unor terţe persoane, cu excepția partenerilor de serviciu ai Companiei, cărora transmiterea datelor este necesară în vederea finalizării procesului de comandă (printre care se află și serviciului poștal, serviciului de curierat).
 • Compania a implementat GDPR astfel cum reiese din Politica de confidențialitate pe care o puteți accesa la www.grataremetalicemeiser.ro Prin accesarea serviciilor magazinului on-line Utilizatorul își dă consimțământul expres pentru prelucrarea datelor sale conform Politicii şi în scopul executării
 • Compania se asigură că şi proprii angajați respectă confidențialitatea informațiilor furnizate de

Întreaga politică de confidențialitate se poate consulta www.grataremetalicemeiser.ro.

XVI. Comunicarea

 1. Utilizatorul declară că este de acord cu modalitatea de comunicare prin care Compania îşi derulează operațiunile comerciale, respectiv telefonic şi prin e-mail.
 2. Orice convorbire verbală nu va produce efecte atâta timp cât nu este confirmată într-o modalitate scrisă.

XVII. Forţa majoră.

1.Niciuna dintre părţile contractului de vânzare-cumpărare nu răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor care decurg din prezentul regulament dacă neexecutarea este datorată unui caz de forţă majoră astfel cum acesta este definit în art. 1351 alin. (2) Cod. civ, cu obligaţia de a notifica cealaltă parte în orice modalitate, în cel mult 5 zile de la producerea evenimentului.

XVIII. Litigii

 1. Eventualele litigii între Companie şi Utilizator care decurg din nerespectarea prezentului regulament vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părț
 2. În cazul în care soluționarea eventualelor litgii nu este posibilă pe cale amiabilă, se va recurge la concursul instanțelor de judecată competente.

XIX. Legea aplicabilă

 1. Prezentul regulament este supus legislaţiei române în

XX. Clauze finale

 1. În cazul în care o prevedere a prezentului regulament este nulă, anulabilă ori este lovită de o altă cauză de ineficacitate, aceasta nu va fi afectată validitatea şi aplicabilitatea celorlalţi termeni şi condiţii.

MEISER ROMANIA SRL

Prin Administrator Oradea, 15.09.2021

Livrarea produselor

LIVRAREA produselor

In cazul produselor aflate in stoc , acestea vor fi livrate in termen de 1-3 zile de la confirmarea comenzii din partea vanzatorului, intervalul maxim de procesare al unei comenzi fiind de 10 zile lucratoare. In cazul in care produsul ales de Dvs. nu este disponibil in stoc, termenul de livrare va fi comunicat telefonic de catre un reprezentant al firmei noastre. Pentru produsele care se livreaza pe baza de comanda se poate solicita un avans de cel putin 20% din valoarea produsului in cazul in care acestea nu sunt disponibile in stoc. Dupa confirmarea telefonica a comenzii se va emite o factura pentru avansul de achitat. Vanzatorul va considera comanda confirmata in momentul in care clientul va face plata conform facturii de avans primita.

Livrarea produselor comandate se va asigura prin mijloace de transport proprii vanzatorului sau prin curier până in fața imobilului specificat de client.

Marfa livrata este asigurata, clientul avand OBLIGATIA de a verifica faptic integritatea coletului in prezenta agentului care face livrarea. Prin receptionarea coletului fara a indeplini obligatiile de mai sus clientul isi asuma toate riscurile de neconformitate a comenzii livrate.

Refuzarea coletului este posibila doar in prezenta curierului la momentul livrarii inaintea receptionarii coletului.

In cazul in care produsele livrate prin curier rapid ajung deteriorate din cauza transportului, cumparatorul este indreptatit sa refuze receptia coletului cu rugamintea daca este posibil sa fotografieze si sa faca observatie pe awb si sa transmita incidentul, in termen de 24 ore, pe adresa de mail office@grataremetalicemeiser.ro.

Cost Livrare

În cazul în care ambalajul sau produsul sunt vizibil deteriorate la primire și daunele au avut loc înainte de primirea mărfii, Furnizorul de servicii va furniza returnarea sau înlocuirea produsului gratuit. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru daunele detectate după primire!

GARANTIA PRODUSELOR

GARANTIA PRODUSELOR

Produsele cumparate prin intermediul site-ului grataremetalicemeiser.ro beneficieaza de garantia obisnuita a fiecarui produs in parte. Astfel, fiecare produs va fi insotit de certificatul de garantie al producatorului.

Orice solicitare de aplicare a garanției trebuie notificată de Client în cel mult 5 zile calendaristice de la constatarea defecțiunii. Notificarea se va face în scris,pe adresa de email office@grataremetalicemeiser.ro cu descrierea exactă a situației/elementului constatat a fi defect.

MODALITATE DE PLATA

MODALITATE  DE PLATA

 1. Plata cu ordin de plata pe baza facturii proforme transmise pe email

Preferințe pentru Cookie-uri

Confidențialitatea ta este importantă pentru noi

Cookie-urile sunt fișiere text foarte mici ce sunt salvate în browser-ul tău atunci când vizitezi un website. Folosim cookie-uri pentru mai multe scopuri, dar și pentru a îți oferi cea mai bună experiență de utilizare posibilă (de exemplu, să reținem datele tale de logare în cont).

Îți poți modifica preferințele și poți refuza ca anumite tipuri de cookie-uri să nu fie salvate în browser în timp ce navigezi pe website- ul nostru. Deasemenea poți șterge cookie-urile salvate deja în browser, dar reține că este posibil să nu poți folosi anumite părți ale website-ul nostru în acest caz.

Ce sunt cookie-urile?

Un „cookie” este un mic fișier text pe care un site îl plasează pe calculatorul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl accesați.

Modulele cookie originale sunt instalate de site-ul pe care îl vizitați. Ele pot fi citite doar de site-ul respectiv. În plus, site-urile utilizează uneori servicii externe, care își plasează propriile cookie-uri – acestea sunt modulele cookie de la terți.

Cookie-urile persistente sunt modulele cookie salvate pe calculatorul dumneavoastră care, spre deosebire de cookie-urile de sesiune, nu se șterg automat atunci când închideți browserul.

De fiecare dată când vizitați site-urile Comisiei, veți fi invitat să acceptați sau să refuzați cookie-urile.

Scopul este de a permite site-ului să vă rețină preferințele (cum ar fi numele de utilizator, limba etc.) pentru o anumită perioadă de timp.

Astfel, nu trebuie să reintroduceți aceste date atunci când navigați pe site în timpul aceleiași vizite.

Cookie-urile pot fi utilizate, de asemenea, pentru a crea statistici anonimizate cu privire la experiența de navigare pe site-urile noastre.

Cum utilizăm cookie-urile?

Site-urile Comisiei Europene utilizează în principal module cookie originale. Acestea sunt instalate și controlate de Comisie, nu de organizații externe.

Cu toate acestea, pentru a vizualiza anumite pagini, va trebui să acceptați și cookie-uri de la organizații externe. Folosim 3 tipuri de module cookie originale, pentru:

a stoca preferințele vizitatorilor

a asigura buna operare a site-urilor

a colecta date analitice (despre comportamentul utilizatorilor

INREGISTRAZĂ-TE